Werkervaring


eHealth

In berichtgeving over de zorg lijkt eHealth veelal te worden gezien als het middel om veel problemen op te lossen. Maar is dat wel zo en zijn zorgverleners er klaar voor? Mijn overtuiging is dat niet alleen de patiënt maar ook verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgverleners moeten worden enabled om eHealth goed te kunnen inzetten. Er zijn veel kansen en mogelijkheden met nieuwe technieken, maar zorg blijft mensenwerk en ook de inzet van eHealth is mensenwerk. Vanuit deze visie kijk ik naar en ondersteun ik bij implementatie van eHealth toepassingen. Ook participeer ik namens V&VN  in de programmacommissie 'Actieplan eHealth' van ZonMW.

Eenheid van taal

Standaardisatie is een belangrijke voorwaarde voor het werken met elektronisch zorgdossiers. In dit kader heb ik met Nictiz, Actiz en V&VN de eOverdracht in de care (een dataset voor de verpleegkundige overdracht in de keten) ontwikkeld. Ik geef momenteel advies en begeleiding bij invoering in diverse regio´s. Ook ben ik betrokken bij het project ''uitbreiding van een generieke overdrachtsgegevens met verpleegkundige gegevens' (Nederlandse Federatie UMC -NFU).

Implementatie Elektronisch Zorg Dossier

Het invoeren van een elektronisch zorgdossier (EZD) is een uitdaging die veel zorginstellingen moeten aangaan. Het betrekken van de zorgprofessional bij de voorbereiding en implementatie van het EZD is in mijn visie essentieel om te komen tot een situatie waarbij het primaire proces optimaal wordt ondersteund. In diverse ziekenhuizen heb ik leiding/advies gegeven bij de ontwikkeling en implementatie van het Elektronisch Verpleegkundig Dossier.

Onderwijs

Bewustwording en deskundigheid zijn belangrijke voorwaarden voor het werken met ICT toepassingen. Vanuit mijn ervaring in de praktijk,zorginnovatie en onderwijs draag ik hieraan bij voor de verpleegkundige beroepsgroep. Regelmatig geef ik presentaties over zorg en ICT. Ook geef ik les op diverse verpleegkundige- en verzorgende opleidingen.

V&VN - Vicevoorzitter afdeling ZorgInformatica

Verpleegkundige en Verzorgende Nederland (V&VN) vertegenwoordigt de beroepsgroep in politiek en maatschappij en ondersteunt innovatie projecten. Sinds 4 jaar ben ik vicevoorzitter van de afdeling zorginformatica en verpleegkundigen. Belangrijke aandachtsgebieden zijn kennisdelen, standaardisatie en eHealth.Comments