Home


Zorg in beweging

Vanuit de overtuiging dat ICT en technologie in de zorg het werk leuker, makkelijker en efficiënter kan maken ondersteun ik professionals, door in projecten een verbinding te maken met technologie, de praktijk en de professional.
Inzet van technologie in de zorg wordt door veel partijen gezien als essentieel om de zorg ook in de toekomst betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. De professionals, verpleegkundigen en verzorgenden spelen hierin een belangrijke rol. Vernieuwing komt alleen tot stand als er een beweging ontstaat tussen de praktijk, de zorginstelling en landelijke organisaties. Mijn betrokkenheid bij de beroepsgroep V&VN is hierbij van grote waarde.


Ondersteuning in zorgprocessen

Mijn kennis van en ervaring in ICT en zorgprocessen gebruik ik bij het analyseren van de zorg, het opstellen van verbeterplannen en de vertaling van de zorgpraktijk naar ICT-oplossingen. Mijn kracht is het ondersteunen van de professional in nieuwe ontwikkelingen, het reflecteren op praktijksituaties en het implementeren van zorgvernieuwingsprojecten.
Door mijn praktijkervaring als verpleegkundige en projectmanager spreek ik de taal van de professional. Mijn werkwijze kenmerkt zich door enthousiasme en een pragmatische, resultaatgerichte benadering.